Prečo táto forma prezentácie?

05.04.2011 17:00

Vzhladom na rozširujúci sa počet našich priaznivcov a záujemcov o našu hudbu považujeme túto formu informovania o dianí u nás  za najvhodnejšiu.

Naším cieľom je aby sa naši priatelia a záujemcovia   včas  dozvedeli o našich vystúpeniach, o našej činnosti a dianí v našom zoskupení.

Ďakujeme za Váš záujem.