Udalosti

27.06.2011 01:30

2010-leto vystúpenie na  podujatí  Tüzvirág v Nesvadoch.

2010-benefičný  koncert  na pomoc rodinám postihnutým záplavami na Slovensku /inokedy obdobný koncert na pomoc Ľudom ,ktorých zaplavilo "červené toxické bahno"/ v koncertnej sále Základnej Umeleckej školy v Komárne za úspešného spoluúčínkovania  pani   Balogh Rózsa -učitelky spevu na tejto škole.

2011 február-vystúpenie  v galaprograme  herečky Jókaiho Divadla v Komárne pani Szentpétery Aranky

2011 apríl -koncert v amfiteátri Dôstojníckeho pavilónu v Komárne v rámci podujatia " Komárňanské dni ".

2011 jún -vystúpenie na otvorení vernisáže MODUS výtvarnej umeleckej skupiny 5KOR z Budapešti v galerii LIMES v Komárne